Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o - sójové výrobky - Súťaže

Pravidla našich súťaží:

Organizátorom súťaže je Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o (www.sojaprodukt.sk).
Výhra v súťaži je vždy uvedená v súťažnom príspevku.
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci zo Slovenska a Česka s výnimkou personálu firmy Daniel Harušťák – SOJAPRODUKT s.r.o.
Súťažné prísevky sa losujú buď spoločne s oboch sociálnych sietí alebo na každej samostatne – spôsob je vždy uvedený v súťažnom príspevku.
Cena nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie!
Účasťou v súťaži zároveň každý účastník súhlasí s jej pravidlami, a súhlasí s pravidlami ochrany osobných údajov (ktoré nájdete na našej webovej stránke).
Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie alebo prerušenie súťaže alebo jej zrušenie v prípade nízkej účasti, ako aj na zmenu pravidiel súťaže.
Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na svojej facebookovej stránke